Oferta de Emprego 2021

A Unión Musical de Valladares convoca a seguinte oferta de emprego:

  • 1 PROFESOR/A Linguaxe Musical e Formación Musical de Conxunto
  • 1 PROFESOR/A Formación Musical Instrumentos VENTO MADEIRA
  • 1 PROFESOR/A Formación Musical Instrumentos VENTO METAL

Requisitos xerais:

  • Empadroado en Vigo antes do 1/1/2020.
  • Inscrita como demandante de emprego no SPEG.
  • Posuir o perfil para o posto solicitado.

Outros requisitos:

  • TITULACIÓN GRAO PROFESIONAL OU GRAO SUPERIOR DE MÚSICA

 

Proxecto financiado polo Concello de Vigo

O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego da asociación e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.

 

Concerto con Xarabal