Oferta de Emprego 2017

A Unión Musical de Valladares convoca a seguinte oferta de emprego:

  • 1 Profesor/a de Linguaxe Musical
  • 1 Profesor/a de Música para instrumentos de vento/madeira
  • 1 Profesor/a de Música para instrumentos de vento/metal

Requisitos xerais:

  • Empadroado en Vigo antes do 1/1/2016.
  • Inscrito como demandante de emprego no SPEG.
  • Posuir o perfil para o posto solicitado.

 Oferta de traballo 2017