Oferta de Emprego 2022

A Unión Musical de Valladares convoca a seguinte oferta de emprego:

  • 1 PROFESOR/PROFESORA DE MUSICA
  • 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Requisitos xerais:

  • Empadroado en Vigo antes do 1/1/2021.
  • Inscrita como demandante de emprego no SPEG.
  • Posuir o perfil para o posto solicitado.